Participatiewebshop, gemeente Emmen, Borger en Odoorn - WebShop FreBe.nl

FreBe.nl
...al meer dan 12 jaar een begrip in Noord-Oost Nederland.
Tel.nr: (0591) - 564670 of info@frebe.nl
- Smartphone - Reparatie - Business Point - Participatieregeling -
Omgeving Emmen...
MENU
Welkom bij Telecombinatie FreBe.nl
Ga naar de inhoud
Participatiewebshop
>>> Aanmelden Participatiewebshop <<<

 

Algemene informatie over de Participatiewet

Participatiewet: informatie voor gemeenten
De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. Ook informeert de Rijksoverheid gemeenten over de financiering Participatiewet en het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz 2004).

Participatiewet: taak voor gemeenten
De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

Extra informatie Participatiewet
Het ministerie van SZW heeft voor gemeenten een aantal publicaties beschikbaar gesteld. Hierin staat informatie die helpt bij het uitvoeren van gemeentelijke taken op grond van de Participatiewet. De volgende publicaties zijn beschikbaar:

Cliƫnten met een beperking; informatie voor gemeenten over loonkostensubsidie, loonwaardebepaling en beschut werk voor mensen die in een volledige baan niet het minimumloon kunnen verdienen.
Recht en de hoogte uitkering; informatie voor gemeenten om het recht op een uitkering en de hoogte ervan vast te stellen. Waaronder informatie over de Individuele inkomenstoeslag en de Individuele studietoeslag.
Bijzondere bijstand; informatie voor gemeenten over de bijzondere bijstand, noodzakelijke bijstand en bijstand in natura.
Verplichtingen cliƫnten; informatie voor gemeenten over bijvoorbeeld de plichten van bijstandsgerechtigden om werk te zoeken (arbeids- en re-integratieverplichtingen);
Verplichtingen gemeenten; informatie over de verordeningen die gemeenten moeten maken voor de Participatiewet. Sinds 2015 gelden hiervoor bijvoorbeeld regels voor de tegenprestatie, individuele inkomenstoeslag en voor het opleggen van maatregelen.
Budgetten Participatiewet
De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Ook de financieringssystematiek sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. (BRON: www.rijksoverheid.nl)
Als consument of als plaatselijke ondernemer kiest U voor een betrouwbare (web)winkel met een degelijk en persoonlijk advies. U wilt keuze uit een breed assortiment met diverse populaire merken en verlangt uitstekende service en kennis op de aangeboden producten. U wilt graag vakmanschap terug zien bij uw locale telecom- /VOIP leverancier. Telecombinatie FreBe.nl is ruim 12 jaar aktief als vakspecialist op het gebied van telecommunicatie. Of het nu om abonnementen of prepaid gaat, wij hebben altijd een passende oplossing voor u.

Bij ons staat service hoog in de vaandel...
Maandag      13.00-17.00u
Dinsdag        09.30-18.00u
Woensdag   09.30-18.00u
Donderdag 09.30-21.00u
Vrijdag         09.30-18.00u
Zaterdag     09.30-17.00u
Zondag        - Gesloten -
Middagpauze van 12.30-13.15u
Openingstijden:
Gratis    parkeren

(C)opyright by FreBe.nl 2011-2019 (R)
Terug naar de inhoud